Start Kwartalnik architektury i urbanistyki online dating

Kwartalnik architektury i urbanistyki online dating

Specjalny program przygotowaliśmy na „duże” urodziny: 60. BYDGOSKA SEKCJA W 2009 roku powołaliśmy w ramach Oddziału Toruńskiego sekcję bydgoską.

Naszym celem było przygotowanie syntetycznego tekstu, spełniającego współczesne wymogi rzetelności badawczej, prezentującego sztukę Miasta w aspekcie społeczno-historycznym.

Jak udało się to zrealizować – oceńcie Państwo sami.

22 6358701, 22 6359699 fax 22 6359074 e-mail: [email protected] - Zespół Zamkowy w Niedzicy 34-441 Niedzica ul. Miała odpowiedzieć na pytanie: jakie formy aktywności OT SHS członkowie i adresaci naszych działań uważają za NAJbardziej znaczące, NAJciekawsze, z różnych względów NAJważniejsze. BERNWARD, doroczne spotkania W roku 2003 zapoczątkowaliśmy spotkania w dniu św.

18 2629480 e-mail: [email protected] NA 80-LECIE SHS (1934-2014) Ankieta przygotowana w roku → JUBILEUSZU 80-LECIA SHS, w 25-lecie wolnej Polski (1989-2014).

Katarzyna Kluczwajd Prezes Oddziału Toruńskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki INICJATYWY RÓŻNE OT SHS nie tylko organizuje sesje naukowe, publikuje opracowania z dziedziny historii sztuki, ale podejmuje też inne inicjatywy związane z podstawowym profilem organizacji. Skowrońskiego (2011) – pierwszego opracowania o tej tematyce, przygotowanego przez Autora w ramach Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W związku z 775-leciem Torunia (2008) wystąpiliśmy do władz miasta z wnioskiem o nadanie nazw dwóm ulicom imion zasłużonych toruńskich historyków sztuki: Gwido Chmarzyńskiego i Jerzego Remera. Wydaliśmy personalizowany znaczek pocztowy na pamiątkę 120. rocznicy śmierci Profesora Jerzego Remera (1888-1979). Przygotowaliśmy w Archiwum Państwowym (we współpracy z Archiwum i innymi Partnerami) dwie wystawy towarzyszące konferencjom z cyklu → ZABYTKI TORUŃSKIE MŁODSZEGO POKOLENIA: JUBILEUSZ 80-LECIA SHS (1934-2014) W 2014 roku Stowarzyszenie obchodziło 80. Z tej okazji roku podczas uroczystości jubileuszowych w Krakowie (21 XI 2014) wręczone zostały odznaczenia, które otrzymali: dr hab. I tym razem przygotowaliśmy niespodzianki: książkę (skojarzenia z kultowym filmem jak najbardziej właściwe…) – dla najmłodszego stażem członka OT SHS. Księdza Profesora Szczęsnego Dettloffa prace naukowe młodych członków SHS od wielu jest premiuje efekty badań naszych młodych Kolegów.

W latach 993-1022 piastował godność biskupa Hildesheimu. Spotkania szczególne: 2004 – Prezydent Miasta Toruń Michał Zaleski zadeklarował wolę sfinansowania przez władze Miasta opracowania historii sztuki Torunia.

2006 – świętowaliśmy jubileusz 30-lecia pracy zawodowej Elżbiety Pileckiej (Wiceprezes OT SHS) i Michała Woźniaka (długoletni Prezes OT SHS).

Michał Woźniak – Złoty Krzyż Zasługi, Sławomir Szczerbiński – Srebrny Krzyż Zasługi, Katarzyna Kluczwajd – Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, III stopnia Elżbieta Wiśniewska – Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, III stopnia. → Bernwarda (18 XI 2014) okolicznościowymi medalami z okazji 80-lecia SHS zostali uhonorowani: Aurelia Borucka-Nowicka, prof. Wówczas też podsumowaliśmy wyniki → ANKIETY dotyczącej dorobku OT SHS. Piernikarnia Toruńska obdarowała naszych Gości swoimi wyrobami – oryginalnymi piernikami z wizerunkiem panoramy Torunia. → BERNWARDA (17 XI 2012), z okazji 65-lecia OT SHS Wicemarszałek Senatu RP uhonorował nas Medalem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W minionych latach nagrodzeni zostali niżej wymienieni Członkowie OT SHS.

JUBILEUSZOWE SPOTKANIA OT SHS 1983 – Spotkanie naukowe z okazji 80-lecia Profesor Jadwigi Puciaty-Pawłowskiej (8 XII). jubileusz 30-lecia pracy zawodowej Elżbiety Pileckiej, wiceprezesa OT SHS i Michała Woźniaka, długoletniego Prezesa OT SHS. 2014 – W związku z → JUBILEUSZEM 80-LECIA SHS zasłużeni członkowie OT SHS zostali odznaczeni i uhonorowani okolicznościowymi medalami. 2002 – Monika Jakubek-Raczkowska, wyróżnienie za pracę magisterską KONKURS NA IM. KOSZTY SHS jest organizacją pozarządową „non profit”, to znaczy nie nastawioną na zysk (→ ZYSKI).

Koszty udaje nam się udźwignąć dzięki współpracy z instytucjami i firmami, dzięki czemu wsparcie dostajemy także „w naturze”, jak np. IX EDYCJA NAGRÓD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2009 – wyróżnienie za książkę → DZIEJE SZTUKI TORUNIA dla Zespołu Autorów (Anna Błażejewska, Katarzyna Kluczwajd, Bogusław Mansfeld, Elżbieta Pilecka, Jacek Tylicki oraz Andrzej R. NAZWA 1934 Polski Związek Historyków Sztuki 1946 Związek Zawodowy Historyków Sztuki i Kultury 1948 Związek Historyków Sztuki i Kultury 1951 Stowarzyszenie Historyków Sztuk i Kultury Materialnej 1952 Stowarzyszenie Historyków Sztuki ODZNAKA ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI OT SHS w ostatnich latach wystąpił o Odznaki Za Opiekę nad Zabytkami dla wymienionych niżej osób. W przypadku Wojciecha Kielera, ze względów formalnych (Jego młody wiek) została ona „zamieniona” na Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kilka konferencji zostało przygotowanych przez OT SHS. W 2007 roku, na 60-lecie OT SHS, na spotkanie w dniu św.